noty k 1. CD - Jsme děti Tvé

zvukové ukázky

noty cd1  01 Zpívej, brzy už přijde Pán    
  02 Slunce svítá
  03 Každé ráno
  04 Spoj nás v jedno, Pane
  05 Křídla holubice
  06 Ave Maria 
  07 Ježíš 
  08 Ave crux 
  09 Naplňuj mne Duchem svým
 10 Tolik planých slov

 11 Přijmi Pane z našich polí chléb 
 12 Ježíši, Ty jsi chléb živý

 13 Naplň, Pane
 14 Kdyby nebylo Pána
 15 Jsme děti Tvé
 16 Jsi krásná nebes královno
 17 Svatý 
 18 Za všechny zvony katedrál 
 19 Království a král 
 20 Vzácný jsi 
 21 Večerní prosba 
 22 Zůstaň tu s námi 
 23 Veď mé kroky, Pane 
 24 Tvé jsme my