noty k 3. CD - Slunce z Nazaretu

zvukové ukázky

noty cd3 01 Ejhle, Hospodin přijde
 02 Čtyři adventní svíce
 03 Jan Křtitel

 04 Zní
 05 Poslal Bůh anděla
 06 Adoramus te
 07 Slunce z Nazaretu

 08 Celé věky čekaly
 09 Připravujte cestu
 10 Kdo mě z pout mých
 11 Můj Pán radost dává
 12 Betléme
 13 Spí v jesličkách
 14 Maria má dítě
 15 Tichý Betlém
 16 Vánoční prosba
 17 Rozdávejme lásku
 18 Můj Pán všechny svolá
 19 Můžeš mít radost
 20 Vánoční