3. CD - Slunce z Nazaretu (2008)

CD "Slunce z Nazaretu" vyšlo v roce 2008 v nakladatelství ROSA, v současnosti je již zřejmě rozprodané.
(uvažujeme o dodatečné re-edici)
K dispozici je článek o nahrávání, fotogalerie z natáčení ( 1 ) , ( 2 ) a recenze od Milana Tesaře z rádia Proglas.
 
cd03_obal
 Všechny ukázky
Jednotlivé písně :
 01 Ejhle, Hospodin přijde
 02 Čtyři adventní svíce
 03 Jan Křtitel
 04 Zní
 05 Poslal Bůh anděla
 06 Adoramus te
07 Slunce z Nazaretu
 08 Celé věky čekaly
 09 Připravujte cestu
 10 Kdo mě z pout mých
 11 Můj Pán radost dává
 12 Betléme
 13 Spí v jesličkách
 14 Maria má dítě
 15 Tichý Betlém
 16 Vánoční prosba
 17 Rozdávejme lásku
 18 Můj Pán všechny svolá
 19 Můžeš mít radost
 20 Vánoční

noty k písním