všichni bývalí

Prosím, kdo se tu nenajdete, neztrácejte naději, můžete se nám ozvat.
Rádi Vás tu budeme mít všechny !!!
Kdo si bude naopak přát NEBÝT tu, také se ozvěte.
 
(pořadí podle abecedy)
Jan Březina (Honza)
Anna Buriánová (Anička)
Petr Cvejn (Péťa) (2010 - 2011)
Vlastimil Kolář (Vlastík)
Lucie Metznerová - Janáková (Lucka)
(a další ....)
 
Zjistit navíc roky, kdy jste s námi byli, je asi náročný úkol ..., že ?
Možná vám při vzpomínání pomohou skupinové fotografie z akcí.
 
.