Kronika

Mše s Otcem Anthonym

anthony 160x125Liberec, 22. 4. 2010  Před lety označil biskup Koukl litoměřickou diecézi za kamenolom. Vzhledem k počtu křesťanů je také označována za misijní oblast. Na polské kněze, kteří zde vypomáhají, jsme si již vcelku zvykli. Přesto nám přijde zvláštní, když se zde objeví „opravdový“ misionář z daleké ciziny. Do Liberce zavítal ve čtvrtek, kdy pravidelně při mši zpívá Schola od 3A.

Otec Anthony pochází z Indie, je členem Kongregace vincentinů a osm let působí ve východní Africe ve vincentinské misii. Před dvěma lety byl pověřen pokračováním v evangelizačním díle otce Billa.

anthony letk vechny me 200x154Celý rok cestuje po světě a vede exercicie zaměřené na uzdravení a duchovní obnovu. Je to člověk hluboké víry s bohatými teologickými znalostmi, nadšením pro Ježíše a láskou k lidem, zocelený mnohým životním utrpením...

V Liberci sloužil P. Anthony mši svatou a po ní nám vyprávěl o svém životě a o svých zkušenost s Bohem.

Každý křesťan jistě prožil období nadšení, kdy každý okamžik intenzivně vnímal Boží přítomnost a veškeré své chování tomu s radostí a opravdovostí podřizoval. Jistě ale prožil i období, kdy přemýšlel, jestli je jeho víra ještě živá. Přestože pravidelně chodí ke svátostem a snaží se nehřešit, občas udělá i něco navíc.

anthony me liberec 155x200A když v tomto druhém období potká někoho, jako je P. Anthony, připadá mu jako „zjevení“. To se stalo i mně. Vzpomínala jsem během jeho nadšeného vyprávění po mši svaté na podobné období ve svém vlastním životě. Bylo mi líto, že už je to pryč. Jsem od té doby starší, mám rodinu, změnila jsem se, víru prožívám jinak. Právě proto je dobře, když občas potkám člověka, který mi připomene, jak radostné prožívání víry může být. Abych se vždy znovu a znovu pokusila rozdmýchat v sobě oheň.

Už si nepamatuji všechno, co nám Otec Anthony vyprávěl, jen jedno - naučil nás, jak žehnat (nejen) své blízké: Přistoupil k jedné dívce a položil dlaň na její čelo. Když dlaň zvedl, řekl. Od teď mám navždy tvé čelo obtisknuté ve své dlani. Kdykoliv si na Tebe vzpomenu a udělám křížek na své dlani, dělám křížek na tvém čele – žehnám ti.