Kronika

Poutní mše k sv. Kateřině ve Stráži n.N.

2012 03 18 007 kostel ve strazi 123x160Stráž nad Nisou  15. 11. 2009 Zpíváme rádi, a těší nás, když náš zpěv přináší radost i druhým. Nikdy se nevnucujeme, ale každé pozvání rádi přijímáme. Tak tomu bývá i jednou za rok při poutní mši ke sv. Kateřině ve Stráži nad Nisou. (Tato vesnice je okrajovou částí Liberce.)

Litoměřická diecéze je občas nazývána kamenolomem. Věřících je zde málo a v ateistickém prostředí je jejich víra podrobována náročné zkoušce.

Při každé návštěvě menší farnosti proto vnímáme, že působíme jako „občerstvení“, jako ujištění toho, že místní nejsou se svojí vírou sami. A je jen dobře, když takovýto kontakt může být pravidelný.

2012 03 18 008 kostel ve strazi 300x225Díky takovýmto pravidelným návštěvám jsme se právě při letošní poutní mši ve Stráži n. N. poprvé setkali s naším současným biskupem Mons. Mgr. Janem Baxantem. Je to již třetí biskup litoměřické diecéze, který naši činnost schvaluje a podporuje a u kterého cítíme, že jsme i jeho Schola. Občas nám někdo řekne, že naše hudba nepatří do kostela. Od teď mu můžeme oponovat slovy pana biskupa Baxanta, který na konci mše řekl: "Ať mi nikdo netvrdí, že kytara a basa nepatří do kostela!"