Kronika

2. CD "Úžasná láska" (2002)

FotkyLiberec-Rochlice, 2002 Po našem prvním výběru "Jsme děti Tvé" ze zpěvníku HOSANA (v původním omezeném vydání vlastním nákladem pod názvem "Tvé jsme my") vám předkládáme písně, které jsou ve velké míře tematicky zaměřené. Mají své místo především v postní době, nesou stopy blížícího se utrpení Pána Ježíše včetně událostí vedoucích k smrti na Golgotě. Na CD najdete i ordinárium, jehož nápěv jsme si už před lety přivezli z Medžugorje. Pro jeho atmosféru ho používáme často právě v období před Velikonocemi. Jsme si vědomi, že řada písní v tomto albu patří k velmi známým. Máme je ale stále rádi a nabízíme je pamětníkům i nejmladší generaci.
  

cd02-obal1 Výběrem písně "Úžasná láska" jako titulní skladby bychom se rádi ztotožnili   autorem a zdůraznili fakt, že všechno Ježíšovo utrpení a smrt byly skutečným a dobrovolným aktem lásky k nám - "Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám o vše se rozdělit ... nemusels jít, a přece chtěl jsi sám ... tam místo nás život jsi položil ... ". Kdo je schopen pochopit …?

 

Co podstatného bychom vám chtěli předat? Alespoň část své radosti. Radost z daru hudby, chuť přispět k oslavě Boha, radost z víry, radost z toho, že můžeme vytvářet společnou rodinu. Jednak rodinu naší scholy, farnosti, ale i vámi. Budeme rádi, pokud si doma u svých přehrávačů zazpíváte s námi. Zpěvníky „HOSANA“ jsou dostupné. Jde to ale jistě i bez zpěvníků. Na základě zkušeností s minulou nahrávkou chceme také doufat, že poklidné melodie osloví i posluchače, kteří se nepovažují za věřící. Bude pro nás ctí, strávíte-li s námi v dnešní uspěchané době plné televizních hororů, mobilů a rychlých automobilů klidnější hodinku, která vám pomůže odpočinout si a načerpat sil.
  
<<nahoru  dál >> 

schola2002_samolepky

Děkujeme všem, kteří nás povzbudili svým zájmem i připomínkami, jež nám vytvářejí tak důležitou zpětnou vazbu. Děkujeme opět všem známým i neznámým autorům, kteří nám vytvořili dostatečně široký základ pro naši činnost. Stále pokračujeme v pravidelném hraní při mši - každý čtvrtek v kostele sv. Antonína Velikého v centru Liberce, v neděli býváme v menším obsazení slyšet "u sv. Antonína Paduánského" v Liberci-Ruprechticích. Pokud se s námi setkáváte poprvé, nabízíme vám tímto vysvětlení našeho názvu "Schola od 3A" - od tří Antonínů. Tím třetím "A" je otec Antonín, františkán, který u nás působil - v současnosti působí v Uherském Hradišti.

 

Z našich posledních mimořádných setkání s vámi mimo Liberec bychom mohli připomenout květen 2001 ve sportovní hale v Praze u příležitosti návštěvy zakladatelky hnutí Fokoláre  Chiary Lubichové (doprovázeli jsme závěrečnou mši), na podzim téhož roku jsme si dosyta zazpívali na diecézním setkání mládeže v Hrádku nad Nisou. Velký dojem v nás zanechalo dvoudenní učinkování na celostátním fóru mládeže ve Žďáru nad Sázavou letos na jaře.

<<nahoru  <<výš  dál >>

 

59 schola na schodech 2 Scházet se v plném počtu je pro nás dost těžké. Sám fakt, že se nám podařilo uskutečnit tuto nahrávku, považujeme za velkou Boží milost. Někteří z nás už během roku působí úplně mimo Liberec a přijeli do kostela sv. Jana Křtitele s notami vtašce v podstatě přímo k natáčení. Podobně tomu ale bylo i s některými "domácími". Pracně jsme v kalendáři našli dva dny, kdy měli všichni volno. Nakonec jsme celou nahrávku pořídili v jediném dnu - podobně jako minule. Nedá se sice říci, že jde o živý záznam, má k němu ale velmi blízko. Rozhodně nebyl čas a prostor pro "playback". Proto jsme rádi, že pozvání přijaly obě naše bývalé flétnistky Magda i Maruška (obě studují v Praze). Přestože s námi už pravidelně nehrají, považujeme je stále za své. Z podobných důvodů jsme do kategorie hostů nezařadili ani další bývalé nebo často nepřítomné - Vendulku (odstěhovala se nám do Náchoda), Veroniku (mívá zkoušky a představení v divadelním sboru), ani Pavla R. (je většinou na cestách; jeho zařazením sem mu chceme naznačit trvalý zájem o jeho účast mezi námi). O Járových časově náročných podnikatelských aktivitách jsme se zmiňovali už minule. Připočteme-li Marcelu a Majku mezi „nováčky“ posledního školního roku, pak nás pravidelných mnoho nezbylo - Christiane, Máša, Martina, Zdislava a Zdeněk.

<<nahoru  <<výš 

cd02-obal2

Takže za hosty v pravém slova smyslu považujme Pavla H. a Tomáše (15ti-letého Zdeňkova syna). Pavel se Zdeňkem si zahráli živě houslové duo, klavírista Tomáš nám vytvořil doprovod syntetického vibrafonu (zcela vyjímečná záležitost, používáme jinak jen "pravé" akustické nástroje).

Kromě hostů patří náš dík i zvukové režii - Lýdii Halamové, kterou musela brnět hlava pod sluchátky a před půlnocí jistě byla ráda, že i nám došly síly. Velkou trpělivost s námi při celodenním nahrávání a i dodatečně při mixování opět prokázal zvukový mistr - pan Adametz. Oběma tímto ještě jednou děkujeme! 

 

 

 

Příjemný poslech přeje Vaše Schola od 3A. (zde jsou ukázky)