2004 06 25 013 automechanici 160x120Halle, 25. – 27. 6. 2004  Františkáni P. Antonín Kejdana z Liberce a P. Martin Domogala z Halle jsou dlouholetými přáteli. Při opravě kostela Sv. Antonína Paduánského v Liberci – Ruprechticích, který P. Antonín spravuje, nám Františkánská farnost v Halle pomáhala. Jak hodně a čím vším, vědí zřejmě jen v Halle a P. Antonín. Mají díky tomu k naší farnosti blízko.

FotkyLiberec-Rochlice, 2002 Po našem prvním výběru "Jsme děti Tvé" ze zpěvníku HOSANA (v původním omezeném vydání vlastním nákladem pod názvem "Tvé jsme my") vám předkládáme písně, které jsou ve velké míře tematicky zaměřené. Mají své místo především v postní době, nesou stopy blížícího se utrpení Pána Ježíše včetně událostí vedoucích k smrti na Golgotě. Na CD najdete i ordinárium, jehož nápěv jsme si už před lety přivezli z Medžugorje. Pro jeho atmosféru ho používáme často právě v období před Velikonocemi. Jsme si vědomi, že řada písní v tomto albu patří k velmi známým. Máme je ale stále rádi a nabízíme je pamětníkům i nejmladší generaci.

Liberec - Lidové Sady, leden 1995  Během tohoto koncertu nastaly dva historické okamžiky. Jen jsme to v tu chvíli nikdo nevěděl…

Už ani nevím, kdo tento koncert organizoval, jen si pamatuji, že se konal v sále Experimentálního studia PKO v Lidových Sadech.