Kronika

Ekumenický koncert 2009

2009 01 25 137 rk schola od 3aVratislavice nad Nisou, 25. 1. 2009 Ekumenické koncerty vznikly sice na popud „shora“ – zakončují „ekumenický týden modliteb“ – a ze začátku jsme si zpívali spíše jen sami pro sebe (tj. posluchači i účinkující byli ti samí lidé), ale postupem času se z nich stalo téměř rodinné setkání obohacené o vysoký umělecký zážitek. Pro některé sbory je to jedna z mála příležitostí veřejně vystoupit, proto se na koncert pečlivě připravují. A k velké radosti zpěváků i posluchačů neustále přibývá.

Tentokrát se koncert konal v (římskokatolické) kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou. Hudební část uváděl Zdeněk a duchovní část jáhen Václav Vaněk. Myslím, že nejenom mě velice oslovila Václavova parafráze na biblické pojednání o stvoření světa, ve které poukazoval na to, že ne všechno lidské jednání se Bohu líbí. Přesto je dopouští. A je jen na nás, co s tím uděláme.

2009 01 25 037 rk vaclav vanek

Až bude mít Václav Vaněk čas a vzpomene si, jak to tenkrát („z patra“) říkal, bude zde daný text uveden. Zatím se za to můžete modlit (… aby měl Václav čas a vzpomněl si ).¨