Kronika

Ekumenický koncert 2012

kaple vzkriseni

Vratislavice n. Nisou, 22. 1. 2012Jako už mnoho let touto dobou, v rámci aliančního týdne, kdy se setkávají křesťané z různých církví, se konal ekumenický koncert. Tentokrát v římsko-katolické kapli Vzkříšení v Liberci - Vratislavicích. Letos jsme otočili pořadí a společnou píseň jsme si zazpívali hned na úvod.

Potom si vzal slovo Václav Vaněk, zdejší jáhen. A pak už jsme všichni téměř bez dechu poslouchali úžasný zpěv sboru z Církve bratrské a dvou hudebních těles z Bratské jednoty baptistů. Shodli jsme se (my posluchači), že nám z té nádhery až běhal mráz po zádech. Církev římsko-katolickou zastupovala dvě hudební tělesa – Schola od 3A a dívčí trio „JJL“ - Janička Rissová, Janička Pecháčková a Liduška Těmínová. Byly to zástupkyně dětí, které pravidelně zpívají po přijímání při nedělní mši v Liberci – Ruprechticích. Dětem se věnuje Zdeněk Glaser, který si tak vychovává budoucí členy Scholy od 3A (za 18 let se mu to takto jestě nepodařilo; ale stále věří  :-) ).

Mezi pravidelnými účastníky a návštěvníky těchto ekumenických koncertů vznikly za ta léta krásné osobní vztahy, které dávají koncertům punc rodinného setkání.

Již nyní se všichni těšíme na EKU-BENE, ekumenický benefiční koncert ve prospěch Dětského diagnostického ústavu, který se pravidelně koná na jaře, nejčastěji na slavnost seslání Ducha Svatého.