Kronika

Hostovali jsme při bohoslužbě u baptistů

2012 03 18 013 schola od 3a s detmi 160x123Liberec, 18. 3. 2012  Během dlouholetého setkávání v rámci ekumenických koncertů vznikly tak osobní vztahy, že máme potřebu se setkávat i mimo koncerty. Tak už jsme dnes byli potřetí na návštěvě u Bratrské jednoty baptistů, kde jsme zpívali při nedělní bohoslužbě. Naopak jejich skupina Credo zpívala už 2x při nedělí mši v naší domovské farnosti v Ruprechticích. Vzájemné návštěvy jsou vždy velice příjemné a všichni se na ně těšíme.

Bylo tomu tak i tentokrát. Srdečné přivítání, přátelská atmosféra.

2012 03 18 014 schola od 3a ok 300x225Máme v repertoáru některé písně, které zpívají i naši hostitelé. Při bohoslužbě jsme proto zpívali všichni společně. Zapojily se i děti, které na chvíli přišly mezi nás z nedělní školy. Těm jsme nejprve předvedli, jak znějí samostatně kytara, basa a jednotlivé hlasy. Potom jsme zahráli a zazpívali všichni dohromady. Názorně tak slyšeli, že stejně jako v životě, každý má nějaký dar, odlišný od ostatních. Když se ale spojí dohromady, může vzniknout krásné dílo. Děti nás pak doprovodily na všemožné rytmické nástroje.

Při rozhovoru po bohoslužbě jsme se dotkli tématu ekumenismu. Je hodně věřících, kteří z něj mají obavu. Myslí si, že kvůli němu musí slevit ze své víry, svého přesvědčení. Tak to ale není. Jsou to především osobní setkání lidí, které spojuje víra v Krista. Pro nás, Scholu, je toto o to lehčí, že používáme univerzální jazyk - hudbu. Možná právě proto jsme tento dar od Boha dostali.