Kronika

Sázení hrušně sv. Kláry v Bautzenu

2006 05 06 antonin zaleva hrusen_mBautzen, 6. 5. 2006  Stejně jako se kdysi přátelili sv. Kára a sv. František, tak se přátelí a vzájemně si pomáhají i řády, které založili: klarisky a františkáni. Náš patron P. Antonín Kejdana jezdil (nejspíš i díky své jazykové vybavenosti) k sestrám klariskám do Bautzenu
Jako správný patron Scholy od 3A  jednou nabídl klariskám naše „hudební“ služby. A klarisky jménem své představené abatyše Assunty nabídku přijaly.
A tak, aniž by nás znaly, aniž by nás někdy slyšely, pozvaly nás na svoji velkou slávu.
 
Nejprve ale trochu historie:
Když sv. Klára, zakladatelka řádu, vyslala v roce 1235 první sestry do světa (konkrétně do Brixenu), aby zde založily klášter, neměla nic, co by jim dala s sebou na cestu, než několik hrušek. Semena z hrušek sestry v Brixenu zasadily a vypěstovaly strom. A když pak další sestry posílaly do světa, vždy jim daly na cestu hrušky z této hrušně. Hrušeň sv. Kláry v Brixenu stále pěstují.
 
V lednu 1989 se sestra Assunta na setkání německých klarisek dozvěděla o vzácné hrušni sv. Kláry, kterou pěstují v Brixenu. „Svatá Kláro, takový strom nám jednou můžeš darovat“, povzdychla si sestra Assunta. Tehdy to byla pouhá myšlenka, sen ..
 2006 05 06 pruvod s hrusni 
Před třemi lety se sen abatyše Assunty začal pomalu uskutečňovat … až se nakonec 7 let mladá odnož hrušně sv. Kláry ocitla v Bautzenu. Pro sestry tento stromek představuje přímo hmatatelnou cestu ke kořenům jejich řádu, viditelnou stopu až k zakladatelce řádu sv. Kláře.
A právě k slavnostnímu zasazení této hrušně v klášterní zahradě sester klarisek v Bautzenu jsme byli pozváni. Zpívali jsme při úvodní slavnostní mši sv. a v rámci celodenního programu jsme měli koncert.
 
2006 05 06 schola od 3a pri msi 
 
Zasazení hrušně předcházely velké přípravy. Mj. sestry klarisky požádaly své přátele z různých měst o hlínu k přikrytí kořenů mladého stromku, např. z Assisi. Stromek byl zalit nejen dobrou vodou z Bautzenu, ale i z Lurd. My jsme se o tomto dozvěděli až v ten okamžik, ale pohotově jsme zareagovali a Anička ze svých bot s hrubým vzorkem na podrážce vyndala několik uvízlých kamínků. A tak jsou kořeny hrušně chráněny i několika kamínky z Liberce.
 
Ten den vzniklo duchovní pouto mezi Scholou a klariskami. V Bautzenu jsme našli nové přátele. Kromě sester Assunty a Kláry také v osobách manželů Marity a Kita (Hendrich), kteří o příběhu sv. Kláry a cesty její hrušně z Brixenu do Bautzenu natáčeli hraně-dokumentární film.
 
2006 05 06 antonin zaleva hrusen 
 
Další články o této slavnosti naleznete zde: